Informacje

  • Dystans: 4.0 km
  • Czas trwania: 1 h
  • Poziom: łatwy
  • Suma podejść: 57 m
  • Suma zejść: 73 m
  • Dzielnica: Ruda

Ruda jest najstarszą dzielnicą miasta. Wyłania się z mroku dziejów ok 1300 roku, jako wieś należąca do biskupa wrocławskiego. Czasy średniowiecza przypomina nam zachowany układ urbanistyczny lokacyjnej wsi. Nazwa miejscowości wskazuje na eksploatacje na tym terenie rud żelaza. Przez wieki Ruda niemal nie wyszła poza założenie średniowieczne. Prawdziwy rozwój miejscowości rozpoczął się na przełomie XVIII i XIX wieku, a zapoczątkowała go rewolucja przemysłowa. Bogate złoża węgla oraz starania właścicieli Rudy z rodów Stechowów i Ballestremów zmieniły niewielką wioskę w prężny i bogaty ośrodek przemysłowy. Postacią najbardziej zasłużoną dla Rudy był Karol Godula. Dziś Ruda stanowi unikalny przykład osady robotniczej i można w niej odnaleźć ślady rozwoju od średniowiecza 1869 roku z 1869 roku z do połowy XX wieku.

Trasa: ul. Wolności (dworzec kolejowy) – ul. Ballestremów – ul. Piastowska – ul. Joachima Achtelika – ul. Jana Matejki – ul. Szyb Bartosza - pl. Żwirki i Wigury – ul. Wolności – ul. Kościelna – ul. Wincentego Janasa – ul. Wolności 

Ciekawe obiekty poza centrum miejscowości:

Szyb Mikołaj z elektryczną maszyną wyciągową z 1912 roku (ul. Szyb Walenty)

Osiedle robotnicze Karl Emmanuel – kwartał między ulicami Wolności, Raciborską i Zabrzańską

Rudzka Kuźnica – osiedle i park po szpitalu spółki brackiej (ul. Sobieskiego)

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Dworzec kolejowy

Stację kolejową otwarto 15 listopada 1845 roku na najstarszej na terenie dzisiejszej Polski linii...

Gościniec hrabiowski

Eklektyczny budynek gasthausu wzniesiony przez hr. Ballestrema w 1895 roku łączy w swej szacie...

Park Augustyna Kozioła, dawniej Hrabiowski

Przejściem podziemnym z 1900 roku przechodzimy na północną stronę torów. Stoi tu...

Boża Męka

Kamienny monument przedstawiający mękę Chrystusa ufundowała w 1910 roku rodzina Pielerów dla...

Kościół pw. św. Józefa

Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcono w Barbórkę 1901 roku. Konsekracji kościoła,...

Grota

Mijając dawny Dom Zakonny (ul. Joachima Achtelika 2) schodzimy w dół doliny Potoku...

Kaplica św. Piusa X

Neogotycka kaplica została wzniesiona w roku 1870, z inicjatywy hrabiego Karola Wolfganga...

Szyb „Franz/Franciszek”

Wzdłuż torów kolejowych wznosiły się zabudowania trzech szybów „Franz”,...

Budynki użyteczności publicznej

Wschodnią pierzeję ulicy tworzy ciąg pięciu budynków użyteczności publicznej wybudowanych na...

Osiedle robotnicze

Południową granicę zabudowań Rudy tworzył zespół osiedla robotniczego z lat 1910–1926...

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka

Budynek wzniesiono w latach 1910–1912 z fundacji Ballestrema z przeznaczeniem na cele...

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Budowla wzniesiona w uproszczonym stylu neogotyckim powstała w 1869 roku z fundacji Karola...

Piekarok

Piekarok – tradycyjny piec piekarniczy, chlebowy, dawniej często budowany na rudzkich...

Ruiny zamku i centrum wsi średniowiecznej

Centrum średniowieczna wsi znajdowało się w rejonie dzisiejszych ulic Starowiejskiej i Wiktora...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie