Informacje

  • Adres: ul. Marii Konopnickiej 18, 41-700 Ruda Śląska
  • Dzielnica: Ruda

Wzdłuż torów kolejowych wznosiły się zabudowania trzech szybów „Franz”, „Baptist” i „Johann” kopalni „Brandenburg”. Do dziś zachowała się jedynie wieża wyciągowa szybu „Franz” oraz efektowny neoromański budynek remizy strażackiej. Stan zachowania obiektów jest zły i nie gwarantuje przetrwania. Smutną pozostałością po kopalni są ruiny cechowni.

Z gęstych krzaków wychylają się zaledwie dwie kolumny dawniej stanowiące element wejścia.

Powiązane trasy

Spacer 1 - Ruda

4.0 km 1:00 h łatwy

Ruda jest najstarszą dzielnicą miasta. Wyłania się z mroku dziejów ok 1300 roku, jako wieś...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie