Inicjatorem projektu „Rudzka mAPPka” jest Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci!”. Celem programu jest finansowe wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line. Wśród 5948 aplikujących z całej Polski rudzkie muzeum znalazło się w gronie beneficjentów.

Program „Kultura w sieci!” jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze. Wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

Projekt wpisuje się w ramy udostępnienia i ponownego wykorzystywania cyfrowych zasobów muzealnych i archiwalnych popularyzując je poprzez tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych .

„Rudzka mAPPka” jest aplikacją webową z interaktywną mapą miasta działającą na urządzeniach mobilnych oraz stronach www.

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie