Obwodowa Trasa Rowerowa

29.0 km 2:00 h łatwy

Obwodowa Trasa Rowerowa w Rudzie Śląskiej ma 28 km długości i oznakowana jest na całej...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie