Budynek Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty

Zbudowany został w 1888 roku w stylu eklektycznym. Dwukondygnacyjny, murowany posiada ryzality...

Budynek portierni Bramy II huty „Pokój”

Wzniesiony został w 1908 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny, ceglany, z trójkątnym szczytem...

Budynek szkoły

Budynek szkoły zbudowany został w 1910 roku w stylu modernistycznym z przeznaczeniem na katolicką...

Budynek urzędu górniczego

Neobarokowy, pochodzący z około 1910 roku budynek dawnej dyrekcji kopalni...

Budynek zarządu huty „Godullahütte”

Został ledwie ślad po hucie cynku, która na terenie Orzegowa dała początek nowej osadzie pod...

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Szkoła została ufundowana przez hrabinę Joannę Schaffgotsch. Nieprzerwanie funkcjonuje od 1...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie