Informacje

  • Dystans: 3.0 km
  • Czas trwania: 1 h
  • Poziom: łatwy
  • Suma podejść: 28 m
  • Suma zejść: 22 m
  • Dzielnica: Chebzie


Chebzie, podobnie jak Godula, powstało na terenie Orzegowa. W tym miejscu w II połowie XVIII wieku została uruchomiona najstarsza na tym terenie kopalnia „Król Dawid”. Na jej potrzeby wykarczowano las, a drzewo wykorzystywano w kopalni. Z tym wydarzeniem prawdopodobnie wiąże się nazwa „chebzie”, gdyż w gwarze słowo to oznacza „odpady drewna – korę, obrzynki gałęzi”.

Przełomowym momentem w dziejach Chebzia było utworzenie na drodze z Lipin do Zabrza pod koniec XVIII wieku karczmy, którą odwiedzali podróżujący oraz kłusownicy z pobliskich lasów. Kolejnym krokiem do tworzenia się osady było otwarcie w latach 20. XIX wieku hut cynku „Morgenroth” (Jutrzenka) i „Gute Hoffnung” (Dobra Nadzieja). W ich sąsiedztwie wybudowano pierwsze domy. Do rozwoju osady przyczynił się niewątpliwie Karol Godula, który w 1826 roku stał się właścicielem majątku Orzegów. To za jego sprawą uruchomiono kopalnię „Paulus” (Paweł), która funkcjonowała do kwietnia 1971 roku, kiedy to połączono ją z kopalnią „Wawel”.

Chebzie (noszące także nazwę Morgenroth) nabrało większego znaczenia wraz z utworzeniem węzła kolejowego. Uroczystość otwarcia na Górnym Śląsku jednej z pierwszych linii kolejowych Wrocław – Opole – Świętochłowice – Mysłowice odbyło się 30 października 1845 roku. O rozwoju osady, która miała charakter kolejarsko-górniczy, świadczy fakt, że w 1918 roku w Chebziu było już 80 domów mieszkalnych. Cztery lata później, w roku 1922, zmieniono nazwę stacji na „Chebzie” i oficjalnie zaczęto jej używać (do wybuchu II wojny światowej). Mimo stałego rozwoju i zwiększającej się liczby mieszkańców Chebzie nigdy nie było samodzielną jednostką terytorialną. Była osadą zależną od gminy Godula. W 1951 roku Chebzie włączono do Nowego Bytomia, a w 1959 roku weszło w skład Rudy Śląskiej.

  • Trasa 1: ul. Pawła (przydrożny krzyż, park Pawła, pozostałości po kopalni „Paweł”)

  • Trasa 2: ul. Dworcowa (dworzec kolejowy) – ul. Dworcowa 17 (miejsce byłej gospody) – ul. Piotra Niedurnego (Zespół Szkolno-Przedszkolny) – ul. Węglowa (budynek dawnego Domu Związkowego) – ul. Wincentego Styczyńskiego – ul. ks. Józefa Szafranka i ul. Nowobytomska (kolonia domów robotniczych)

 

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Przydrożny kamienny krzyż

Ten ważny zabytek sztuki sakralnej stoi na murowanym, kilkupiętrowym postumencie. Przy krzyżu...

Miejsce po byłej kopalni „Paweł”

Kopalnia "Paulus" (Paweł) nadana została Karolowi Goduli w 1842 roku. Jej eksploatacja nastąpiła od...

Dworzec kolejowy

Obecny budynek dworca powstał w pierwszych latach XX wieku. Charakterystyczna jest jego elewacja...

Miejsce po byłej gospodzie

W miejscu dzisiejszego budynku należącego do Rejonu Energetycznego Ruda Śląska, kiedyś mieściła się...

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Szkoła została ufundowana przez hrabinę Joannę Schaffgotsch. Nieprzerwanie funkcjonuje od 1...

Dom Związkowy

Obiekt wybudowano w 1910 roku staraniem ówczesnego godulskiego proboszcza ks. Edwarda...

Kolonia domów robotniczych

Przy ul. Wincentego Styczyńskiego w latach 30. XX wieku decyzją zarządu kopalni „Paweł”...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie