Oberża w Chebziu

Eliasz i Pistulka Pod koniec XVIII wieku na drodze z Lipin do Zabrza utworzono karczmę....

Cechownia

Budynek sali zbornej oraz dawnej łaźni i szatni łańcuszkowej, z wieżą zegarową KWK...

Chlewiki

To elementy śląskiej małej architektury przedwojennych osiedli robotniczych, przydomowe...

Dawny pałacyk Donnersmarcków

Tajemnicze tunele Pewien starzik opowiadał kiedyś, że z halembskim pałacykiem, należącym...

Dolina Kochłówki

Utopce Utopki żyły nad każdą rzeką, w bajorku, strumyku czy w stawie. Ukrywały się w...

Głaz przy Męce Pańskiej

O głazie przy Męce Pańskiej w Rudzie (Ruda, skrzyżowanie ulic Wolności i Kościelnej) Pewna...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie