Informacje

  • Adres: ul. Edmunda Kokota 169, Ruda Śląska
  • Dzielnica: Bielszowice

Budynek sali zbornej oraz dawnej łaźni i szatni łańcuszkowej, z wieżą zegarową KWK „Ruda” Ruch Bielszowice

Praca w kopalni stanowiła dla większości mieszkańców Rudy Śląskiej podstawowe źródło utrzymania. Zawód górnika od ponad 150 lat był tutaj niezwykle popularny i cieszył się wysokim prestiżem społecznym, dawał poczucie godności zawodowej, umacniał więzi łączące pracowników kopalni. Górnicy mają bogate tradycje, specyficzną kulturę i zwyczaje górnicze. Pozycję społeczną górnika podkreślał mundur galowy zakładany na uroczystości, zwłaszcza podczas obchodów święta górniczego – Barbórki, wpisanej w 2018 roku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jeszcze do niedawna uroczystości barbórkowe rozpoczynała tradycyjna pobudka górnicza. Wczesnym rankiem 4 grudnia ulicami przykopalnianych osiedli maszerowała górnicza orkiestra dęta, której głośna muzyka budziła mieszkańców. Ruda Śląska jest jednym z niewielu miast, w których ten zwyczaj kultywuje się do dziś. Najważniejsze uroczystości barbórkowe odbywały się w cechowni, w której znajdował się ołtarz z wizerunkiem świętej Barbary. Tutaj, przed obliczem swojej patronki, górnicy wraz z całą załogą, przed rozpoczęciem pracy, praktykowali codzienne zwyczaje modlitewne. Kult świętej Barbary stanowi istotne miejsce w tradycji górnośląskiej i jest żywy po dziś dzień. Jej wizerunki spotkać można w lokalnych kościołach, kaplicach, kopalnianych cechowniach, a także w górnośląskich domach.

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie