Obszar dzisiejszej Rudy Śląskiej, wskutek poplebiscytowego podziału Górnego Śląska, stał się od lata 1922 roku terenem nadgranicznym, najbardziej na zachód wysuniętą częścią przyznanego Polsce górnośląskiego okręgu przemysłowego. Konsekwencją podziału były komplikacje gospodarcze i infrastrukturalne oraz pojawienie się na masową skalę przemytu, który zwłaszcza w okresie kryzysu kusił wielu mieszkańców szansą zarobku. W Rudzie znajdowało się pięć przejść granicznych, w tym cztery drogowe i jedno kolejowe. Do obecnych czasów zachowało się kilka budynków mieszczących dawniej strażnice graniczne lub urzędy celne.

Dokładny przebieg granicy polsko niemieckiej 1922-1939 na terenie Rudy Śląskiej można zobaczyć w zakładce "Trasy".

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie