Informacje

  • Adres: Ruda Śląska
  • Dzielnica: Ruda

Właściele Rudy

Rodzina Ballestremów wywodzi się z północnych Włoch. Młody hrabia Giovani Battista Ballestrero di Castellengo szukając szansy na zrobienie kariery udał się do Niemiec. W tym czasie zmienił nazwisko na Johann Ballestrem. Hrabia po krótkiej przygodzie dworskiej postawił na karierę wojskową. W 1743 roku trafił na Górny Śląsk, gdzie czekała nań nie tylko kariera wojskowa, ale również poznał tu swą przyszłą żonę Marią Elżbietą von Stechow, córkę właściciela Rudy, Biskupic i Pławniowic starosty gliwicko-toszeckiego barona Wolfganga von Stechowa. Ślub odbył się 29 października 1748 roku, a owocem związku byli Karol Franciszek, Karol Ludwik i Maria Anna Leopoldyna. Szczęście rodzinne nie trwało długo – hrabia zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie pod Pragą 6 maja 1757 roku.

W roku 1798 zmarł bezpotomnie Karol Franciszek von Stechow. Majątek odziedziczył najstarszy męski potomek rodziny, siostrzeniec Stechowa, Karol Franciszek Ballestrem.

Zarządzał swym majątkiem w latach 1798–1822. Bezcennym wsparciem był zarządca majątku, geniusz finansowy Karol Godula. Dzięki współpracy hrabiego i przemysłowca majątek Ballestremów przekształcił się w duży kompleks przemysłowy, sprawnie rozwijany przez kolejne pokolenia. Karol Franciszek von Ballestrem zmarł w 1822 roku, majorat odziedziczył Karol Ludwik. Po nim dziedziczyli kolejno: Karol Wolfgang, Karol Franciszek, Walenty i Mikołaj Ballestrem.

Ballestremowie troszczyli się o warunki życia swoich robotników. Budowano osiedla i noclegownie, obiekty użyteczności publicznej itp. Hrabiowie z rodu Ballestremów byli żarliwymi katolikami, w trosce o moralną kondycję „swoich” ludzi ufundowali szereg obiektów sakralnych.

Najwybitniejszym przedstawicielem rodu był Franciszek Ballestrem. Za młodu żołnierz, następnie polityk i przemysłowiec, lider katolickiej Partii Centrum na Górnym Śląsku. Kariera polityczna doprowadziła hr. Franciszka na stanowisko prezydenta parlamentu Rzeszy.

Kres koncernowi Ballestremów przyniósł 1945 rok. W lutym tegoż roku hr. Mikołaj znajdował się podróży (wraz z dziećmi swego młodszego brata) i zmierzał do reszty rodziny. Niestety, feralnego 13 lutegu Ballestremowie znaleźli się w Dreźnie, gdzie padli ofiarą gigantycznego bombardowania miasta.

W Rudzie po Ballestremach pozostały liczne budowle oraz wdzięczna pamięć mieszkańców.

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie