Informacje

  • Adres: ul. Karola Goduli 22, Ruda Śląska
  • Dzielnica: Godula

Świątynia została wybudowana w stylu neogotyckim w latach 1867–1871 z fundacji Joanny i Hansa Ulricha Schaffgotschów. We wnętrzu kościoła znajdują się cenne zabytki sztuki sakralnej. Są to: obrazy niemieckiego malarza Ferdinanda Wintera (w głównym ołtarzu – wizerunek patrona parafii św. Jana Chrzciciela, a w ołtarzach bocznych – obrazy św. Barbary i św. Józefa), oraz wyjątkowo piękne witraże wykonane w Monachijskiej Królewskiej Pracowni Franca Borgiasa Mayera (w prawym transepcie witraż przedstawia Sąd Ostateczny, a w lewym – Miłosierdzie Boże (zwany także Chrystus wśród ludu górnośląskiego). Postać Chrystusa otaczają przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, a w centralnej części klęczą donatorzy kościoła Joanna i Hans Ulrich Schaffgotschowie. Witraże wykonano w 1911 roku dla uczczenia rocznicy śmierci fundatorki kościoła.

Powiązane trasy

Spacer 3 - Godula

1.7 km 0:30 h łatwy

Godula jest jedną z młodszych dzielnic Rudy Śląskiej i leży w jej północno-wschodniej...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie