Informacje

  • Adres: ul. Kościelna 12, 41-700 Ruda Śląska
  • Dzielnica: Ruda

Budowla wzniesiona w uproszczonym stylu neogotyckim powstała w 1869 roku z fundacji Karola Ballestrema, a jej budowniczym był mistrz murarski Wachtel z Gliwic. Równolegle z budową kościoła wzniesiono plebanię. Opiekę duszpasterską sprawowali nad rudzianami jezuici sprowadzeni przez Ballestrema z Prowincji Polskiej (większość mieszkańców posługiwała się językiem polskim). W 1890 roku kościół rozbudowano. W prezbiterium zachowały się witraże o dekoracjach roślinno-geometrycznych. W medalionach wyobrażono patronów i herby najbliższych członków rodziny fundatora. Niestety, większość oryginalnego wyposażenia kościoła nie dotrwała do naszych czasów. W latach 1988–1991 podczas remontu kościoła odbudowano neogotycki ołtarz. Umieszczono w nim pochodzący z oryginalnego ołtarza piękny obraz Matki Bożej Różańcowej. W miejscu dawnych bocznych ołtarzy zawieszono dwa obrazy: współczesny – Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz, pochodzący z dawnego ołtarza głównego – św. Barbary. Nad bocznym wejściem do kościoła umieszczono kartusz z herbem Ballestremów.

Powiązane trasy

Spacer 1 - Ruda

4.0 km 1:00 h łatwy

Ruda jest najstarszą dzielnicą miasta. Wyłania się z mroku dziejów ok 1300 roku, jako wieś...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie