Informacje

  • Adres: ul. Wolności 2-10, 41-700 Ruda Śląska
  • Dzielnica: Ruda

Wschodnią pierzeję ulicy tworzy ciąg pięciu budynków użyteczności publicznej wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku, wszystkie utrzymane są w manierze neorenesansowej. Przy ul. Wolności 2 znajduje się budynek apteki. Obiekt wybudowany w 1894 roku posiada ciekawie zdobione elewacje o detalach nawiązujących do wzorów klasycznych. Od początku pełnił funkcję apteki, o czym świadczy rzeźbiona głowa Asklepiosa w arkadzie nad wejściem.

Z apteką sąsiaduje utrzymana w podobnym stylu dawna aula gimnazjum (Wolności 4). Przed wojną funkcjonował tu posterunek policji, a następnie bank.

Pod numerem 6 stoi wybudowany w 1897 gmach żeńskiej szkoły średniej. W 1916 roku szkoły budowane przez koncern Ballestrema przejęła gmina. Odtąd mieściła się tu Szkoła Realna. W okresie od 17 czerwca 1922 roku do 15 lutego 1924 roku w budynku miało siedzibę starostwo rudzkie (obejmowało Rudę, Bielszowice, Kończyce, Pawłów, Chudów, Gierałtowice, Bujaków, Paniowy i Przyszowice).

Neorenesansowy szatę ma także budynek urzędu pocztowego (ul. Wolności 8). Stacja pocztowa powstała przy dworcu rudzkim już w 1845 roku, gmach dzisiejszej poczty pochodzi z 1897 roku.

Z pocztą sąsiaduje wybudowany w 1903 roku gmach dawnej gminy, w którym w latach 1922–1924 funkcjonował sąd powiatowy. Potem zaadaptowano go na cele mieszkalne.

Powiązane trasy

Spacer 1 - Ruda

4.0 km 1:00 h łatwy

Ruda jest najstarszą dzielnicą miasta. Wyłania się z mroku dziejów ok 1300 roku, jako wieś...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie