Informacje

  • Adres: ul. Joachima Achtelika, 41-700 Ruda Śląska
  • Dzielnica: Ruda

Mijając dawny Dom Zakonny (ul. Joachima Achtelika 2) schodzimy w dół doliny Potoku Rudzkiego, zwanej także doliną Janasa. Tu znajdowały się wychodnie pokładów węglowych i w tym rejonie, w połowie XVIII wieku (pierwsza wzmianka w 1752 roku, nadanie w 1770 roku), funkcjonowała początkowo, najstarsza w Rudzie i jedna z najstarszych na Górnym Śląsku, kopalnia węgla kamiennego „Brandenburg”.

Miejsce, gdzie szyby i sztolnie kopalni wgryzały się w stoki rudzkiego wzgórza, zasypano odpadami z hut cynku „Karol” i żelaza „Berta”. Po hucie „Berta” działającej w latach 1855–1872 pozostała nazwa kolonii robotniczej i żużle wielkopiecowe, z których w 1933 roku zbudowano grotę lourdzką istniejącą do dziś.

Powiązane trasy

Spacer 1 - Ruda

4.0 km 1:00 h łatwy

Ruda jest najstarszą dzielnicą miasta. Wyłania się z mroku dziejów ok 1300 roku, jako wieś...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie