Informacje

  • Dystans: 2.2 km
  • Czas trwania: 30 min
  • Poziom: łatwy
  • Suma podejść: 17 m
  • Suma zejść: 22 m
  • Dzielnica: Orzegów

Najstarsze wzmianki pisane o wsi Orzegów pochodzą z 1305 roku. Wieś od początku istnienia była związana administracyjnie z Bytomiem, tworząc wspólnie z Szombierkami majątek ziemski, którego właścicielem od 1826 roku był przemysłowiec Karol Godula. Od 1875 roku gmina wiejska Orzegów funkcjonowała jako samodzielna jednostka administracyjna. Z obszaru Orzegowa wydzielono wieś Orzegów i obszar dworski Orzegów, w skład którego wchodziły dzisiejsze Godula i Chebzie. Na obszarze tym prawdopodobnie znajdowała się najstarsza kopalnia Orzegowa – „Król Dawid”, której prawne funkcjonowanie uregulowano w 1769 roku. W 1951 roku Orzegów przyłączono do Rudy, a od 1 stycznia 1959 roku, wraz z Rudą, jest jedną z dzielnic miasta Rudy Śląskiej W gwarze mieszkańców istnieje podział na Stary i Nowy Orzegów. Granicę podziału stanowiła w okresie międzywojennym ul. Kościelna (obecnie ul. Ks. kard. Augusta Hlonda). Część na zachód od tej ulicy nazywana była Nowym Orzegowem, a część na wschód – Starym Orzegowem.

 

dystans (km) wysokość m n.p.m.

Miejsca na trasie

Cmentarz parafii św. Michała Archanioła

Powstał w 1896 roku. Najważniejszymi obiektami na terenie nekropolii są: pomnik 25...

Kasarnie

Zespół dwóch kamienic robiący wrażenie ciągu wysokich budynków,...

Ratusz

Idąc dalej w dół ul. Augusta Hlonda dochodzimy do narożnego skweru, od 1937 roku stał tu...

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Pierwszy kościół powstał dokładnie w tym miejscu w latach 1894–1895. Kościół...

„Rynek orzegowski”

Przestrzeń pomiędzy ulicami Witolda Czapli, Augusta Hlonda, Królowej Jadwigi i Adama Huloka...

Hotel "Victoria"

Naprzeciw głównego wejścia do kościoła stoi budynek dawnego Hotelu „Victoria”,...

Centrum Inicjatyw Społecznych

Budynek wzniesiono około 1895 roku. Początkowo był siedzibą probostwa kościoła św. Michała...

Koksownia

Powstanie zakładu koksowniczego było związane z kopalnią „Karol”. Około 1900 roku...

Szkoła

Od 1908 roku znajduje się w tym miejscu budynek szkoły (wzniesiony w stylu secesyjnym, nowoczesny z...

Krzyż

Krzyż kamienny z wizerunkiem Męki Pańskiej na wysokim postumencie. We wnęce frontowej ściany...

Park Młodzieży i Burloch Arena

Na granicy Orzegowa i Goduli rozciąga się park Młodzieży. Powstał w latach 1966–1969 w czynie...

Patron honorowy

Logo Ruda
Pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Patroni medialni

RudaSlaska.com.plRadio PiekaryWiadomości Rudzkie